fc2ブログ

RG 1/144 MSN-04 サザビー パーツ塗装完成品

RG 1/144 MSN-04 サザビー パーツ塗装完成品・RGサザビーとThe51 RGサザビーガレーキット使用、パーツ塗装済み、組立が必要・フレーム(RGサザビーキット部分)はランナー塗装、The51 RGサザビーガレージキットパーツはパーツ塗装・量産塗装のため、完全オーダーメイド品の出来より劣る可能性がある・白と赤2種類配色希望可能・一部アクセント配色は蛍光塗装、専用エッチングパーツも付属・RGフレーム付属。外装個のガレージパーツ...