fc2ブログ

MG 1/100 orx-013 ガンダムmk-v ガレージキット

Yu studio
MG 1/100 orx-013 ガンダムmk-v ガレージキット
HP検索キーワード(品番):「G1205」

内容品の確認はこちら

【2023年11月12日】
専用ディテールアップバーニアも同時発売
G1205_MKV_001.jpg
G1205_MKV_001 - コピー
G1205_MKV_001 - コピー (3)
G1205_MKV_001 - コピー (4)
G1205_MKV_001 - コピー (2)

装着効果
20231112220111.jpg

20231112215958.jpg

20231112220049.jpg【2023年8月14日】
007RJi53ly1hgubohbp9kj32c0340kjl.jpg
007RJi53ly1hgubojr7kjj32c0340npd.jpg
007RJi53ly1hguboie900j32c0340npd.jpg
007RJi53ly1hguboggl0sj31s035skjl.jpg


MG_orx-013_MKV_001.jpg

MG_orx-013_100_MKV_002.jpg

MG_orx-013_100_MKV_003.jpg

MG_orx-013_100_MKV_004.jpg

MG_orx-013_100_MKV_005.jpg

MG_orx-013_100_MKV_006.jpg

MG_orx-013_100_MKV_007.jpg

MG_orx-013_100_MKV_008.jpg

MG_orx-013_100_MKV_009.jpg

MG_orx-013_100_MKV_010.jpg

MG_orx-013_100_MKV_011.jpg

MG_orx-013_100_MKV_012.jpg

MG_orx-013_100_MKV_013.jpg

MG_orx-013_100_MKV_014.jpg

MG_orx-013_100_MKV_015.jpg

MG_orx-013_100_MKV_016.jpg

MG_orx-013_100_MKV_017.jpg

関連記事

コメント

非公開コメント